اطلاعات عمومی

درج اطلاعات عمومی و مفید

ترجمه ی کتیبه های هخامنشی


ترجمه ی کتیبه های هخامنشی - cyrus the great - 02-12-2010 08:13 AM

کتیبه ی مقبره کورش بزرگ:

این کتیبه امروز موجود نیست ولی اسکندر مقدونی معتقد بود که وقتی به مقبره ی کورش هخامنشی وارد شد این کتیبه را مشاهده کرده است.....

متن این کتیبه به شرح زیر است:
ای رهگذر!من کورش هستم.من امپراتوری جهانیان را به ایرانیان دادم..من بر آسیا فرمان راندم.بر این مشتی خاک که این چنین مرا در برگرفته رشک مبر.


RE: ترجمه ی کتیبه های هخامنشی - cyrus the great - 02-12-2010 08:13 AM

کتیبه ی (لوح زرین)داریوش یکم هخامنشی که در موزه ی ملی ایران قرار دارد......(این لوحه حدود امپراتوری ایران در دوره ای از پادشاهی داریوش یکم را ترسیم می کند)

متن این کتیبه به شرح زیر است:

داریوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه سرزمین ها،پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید:این است شهریاری که من دارم:از سکاهایی که آن سوی سندند تا حبشه ،از هند تا اسپارت.این است که اهورامزدا مرا فرا داد.او که خدای بزرگ است.


RE: ترجمه ی کتیبه های هخامنشی - cyrus the great - 02-12-2010 08:14 AM

خشی از کتیبه ی آرامگاه داریوش کبیر در نقش رستم:

متن این کتیبه به شرح زیر است:

راستی را دوست می دارم و از دروغ بیزارم..من نمی خواهم توانا بر ناتوان ستم کند همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا از کارهای ناتوان آسیب رسد.آنچه را که راست است من آن را می پسندم.

خواست خداوند در زمین آشوب نیست،بلکه صلح،نعمت و حکومت خوب است.من دوست دروغگویان نیستم.

در دل خود تخم کین نمی کارم.هر آنچه مرا به خشم آورد از خود دور می سازم.با نیروی خود بر خشم خود سخت چیره ام.


RE: ترجمه ی کتیبه های هخامنشی - cyrus the great - 02-12-2010 08:14 AM

نوشته ی آریار من:
این نوشته در سال 1299 خورشیدی(1920 میلادی)در همدان به دست آمد و در حال حاضر در موزه ی برلین نگهداری می شود.این نوشته که بر روی یک لوح زرین نوشته شده دارای 11 سطر بوده که سطر 11 آن از بین رفته ولی بر اساس قرائن سطر 11 ان را به صورت تخمینی حدس زده و نوشته اند.

ترجمه:
آریارمن،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،پسر چیش پیش و نوه هخامنش است.
آریارمن شاه گوید:این سرزمین پارس که من دارم اسبان خوب و مردمان خوبی دارد(و)اهورامزدا خدای بزرگ(آن را)به من سپرده است.به خواست اهورامزدا من در این سرزمین شاه هستم.
آریارمن شاه گوید:اهورامزدا یاور من باشد.


RE: ترجمه ی کتیبه های هخامنشی - cyrus the great - 02-12-2010 08:14 AM

سنگ نبشته ی اول دیوار جنوبی صفه ی تخت جمشید:
این سنگ نبشته در قسمت جنوبی تخت جمشید و بر دیوار صفه(زیر پایه)تخت جمشید نقر شده است.شاید ذکر این نکته برای خوانندگان جالب باشد که ورودی اولیه تخت جمشید در کنار همین سنگ نبشته بوده است و داریوش پلکانی در اینجا ساخته بود که در زمان خشایارشا و قتی پلکان غربی(پلکان امروزین تخت جمشید)ساخته شد،پلکان قبلی با دیوار گذاری پوشیده شد اما همچنان قسمتی از این پلکان باقیست....وچون ورودی تخت جمشید امروزه از غرب است افراد کمتر قادر به دیدن این کتیبه هستند......
ترجمه:
بند 1:بزرگ است اهورامزدا،بزرگترین خدایان،که داریوش شاه را آفرید. او به وی شاهی را ارزانی فرمود.به خواست اهورامزدا داریوش شاه(است).
بند 2:داریوش شاه گوید:این کشور پارس است که اهورامزدا به من ارزانی فرمود.زیبا،اسب ها و مردمی خوب دارد.به خواست اهورامزدا من که داریوش شاه هستم از دیگری نمی ترسم.
بند 3:داریوش شاه گوید:اهورامزدا مرا یاری کند.همچنین ایزدان دیگر خاندان سلطنتی این کشور را اهورامزدا از دشمن،خشکسالی،از دروغ محفوظ دارد.به این کشور نیاید،نه دشمن،نه خشکسالی،نه دروغ،این برکت را من از اهورامزدا با ایزدان خاندان سلطنتی درخواست میکنم.این برکت را اهورامزدا با ایزدان به خاندان سلطنتی من بدهد.....


RE: ترجمه ی کتیبه های هخامنشی - cyrus the great - 02-12-2010 08:14 AM

ترجمه ی کتیبه ی دروازه های ورودی کاخ تچر:
بر درگاه های ورودی کاخ تچر و در قسمت بالای نقش داریوش سنگ نبشته هایی در سه متن پارسی،ایلامی و بابلی وجود دارد.متن پارسی در شش سطر شامل نام و القاب داریوش است.در همین سنگ نبشته نام بنا را ((تچر)) می خواند.
ترجمه:
داریوش است شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه کشورها،پسر ویشتاسپ هخامنشی،که این ((تچر)) را ساخت


+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت ۱۲:۳۹ بعد از ظهر  توسط هادی  |